Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/65502
Title: Aproximación a los factores explicativos del desistimiento en jóvenes infractores
Author: Blasco Romera, Cristina
Fuentes-Peláez, Núria
Pastor Vicente, Crescencia
Keywords: Delinqüència juvenil
Resiliència (Tret de la personalitat)
Juvenile delinquency
Resilience (Personality trait)
Issue Date: 2014
Publisher: Fundació Pere Tarrés
Abstract: L'article té per objectiu explorar quins factors esdevenen rellevants per al cessament de la conducta delictiva en menors i joves infractors,relacionant dos conceptes que malgrat que provenen d'àmbits disciplinaris diferents, el desistiment i la resiliència, tenen força elements en comú. En l'estudi participen un total de 110 joves de la província de Barcelona entre 14 i 17 anys que es troben pendent d'inici, en execució o han finalitzat un programa socioeducatiu (mediació, medi obert o internament) en l'àmbit de la justícia juvenil. S'utilitza un qüestionari i una fitxa per recollir informació de les bases de dades del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya. Els principals resultats indiquen que un passat advers no dificulta el desistiment, i que l'acció de factors de protecció contextuals i individuals fa minvar el risc de reincidència.
Note: Reproducció del document publicat a: http://www.raco.cat/index.php/EducacioSocial/article/view/284969
It is part of: Educació Social. Revista d'Intervenció Socioeducativa, 2014, num. 58, p. 186-203
URI: http://hdl.handle.net/2445/65502
ISSN: 1135-805X
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació)
Articles publicats en revistes (Grup de Recerca sobre Intervencions Socioeducatives en la Infància i la Joventut (GRISIJ))

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
646135.pdf958.02 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons