Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/65609
Title: Una crítica del coneixement i la seva transmissió escrita: del "Bouvard et Pécuchet" de Flaubert a la crisi actual del sistema educatiu
Author: Ollé Cuxart, Arnau
Director: Lama López, María Xesús
Keywords: Sistema educatiu
Filosofia de l'educació
Tesis de màster
Flaubert, Gustave, 1821-1880. Bouvard et Pécuchet
Instructional systems
Philosophy of education
Masters theses
Issue Date: 22-May-2015
Abstract: Aquest treball pretén explorar la crisi actual de l’educació i la pèrdua de fe respecte les institucions educatives i el seu mètode, condicionat pel paper central de la lectura i l' escriptura, des de la percepció que el projecte humanista que ens ha portat fins al present ha perdut la seva validesa com a educador d’ànimes humanes i sufocador de la barbàrie inherent a aquestes. Partint de la novel·la de Flaubert "Bouvard i Pécuchet", on es qüestiona la possibilitat d’èxit de la pretensió científica d’establir un coneixement objectiu, fix i definitiu, es recuperarà el debat que tingué lloc a finals del s.XVIII projectat a l’actualitat, de Rousseau a Gardner, sobre la naturalesa de l’home –especialment l’infant-, del coneixement, de la possibilitat d’unir aquest amb la ment infantil, i el mètode per aconseguir-ho. La comparació d’aquestes opinions, sorgides durant els primers passos del projecte Il·lustrat d’una educació obligatòria i universal, pretén ajudar a eixamplar la comprensió del qüestionament general actual a l’autoritat de les institucions acadèmiques. D’aquesta manera es pretén mostrar l’escassa novetat tant de l’interès actual cap a l’infant pre-escolaritzat, com la recerca educativa abocada a mostrar la poca profunditat i, per què no, utilitat dels coneixements adquirits a través d’un mètode descontextualitzat, que obre una fissura radical entre la dimensió del saber escrit i la seva aplicació al món. Conseqüentment, es recorreran les propostes per restablir el vincle entre teoria i pràctica, des de la crítica tant al mitjà de transmissió com al missatge mateix fins a la comprensió de les bases i pressupòsits del saber transmès. Per últim, es vol palesar la dissolució del privilegi de l’escriptura com a portadora de saber i assenyalar noves propostes d’aprenentatge, ja siguin recuperades d’un passat pre-alfabètic com d’un futur orientat a les noves tecnologies electròniques.
Note: Màster Oficial en Construcció i Representació d'Identitats Culturals (CRIC), Facultat de Filologia, Universitat de Barcelona, Any: 2014, Director: Dra. Marisa Siguan, Dra. María Xesús Lama
URI: http://hdl.handle.net/2445/65609
Appears in Collections:Màster Oficial - Construcció i Representació d'Identitats Culturals (CRIC)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFM_ArnauOlléCuxart_2014.pdf824.47 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons