Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/65812
Title: Les pedreres de Begues: estudi des d'una perspectiva ambiental, social i econòmica
Author: Molina Segura, Joan
Director: Coma i Guitart, Josep
Keywords: Pedreres
Avaluació d'impacte ambiental
Restauració ecològica
Anàlisi d'impacte econòmic
Begues (Catalunya)
Treballs de fi de grau
Quarries
Environmental impact analysis
Restoration ecology
Economic impact analysis
Begues (Catalonia)
Bachelor's thesis
Issue Date: 2014
Abstract: Aquest Treball Final de Grau està realitzat per l’alumne Joan Molina Segura, estudiant de 4t de Grau en Geografia a la Universitat de Barcelona. El professor encarregat de tutoritzar el treball és en Josep Coma i Guitart. Enquadrat dins l’apartat de dinàmiques urbanes, regionals i locals, aquest treball està orientat cap a una voluntat d’aprofundir en el coneixement d’un dels majors impactes mediambientals, socials i econòmics que pateix el terme municipal de Begues (Baix Llobregat) des de la segona meitat del segle XX: les extraccions de pedra a cel obert o pedreres . La història del municipi de Begues des dels anys 60 del segle XX en endavant no es pot entendre sense tenir en compte les pedreres establertes, ja que aquestes han contribuït decisivament en la fisonomia actual de la muntanya i el desenvolupament urbanístic del poble. L’interès en aquesta temàtica específica respon a la motivació personal de voler confeccionar un treball que serveixi per a respondre algunes de les inquietuds i dubtes que de sempre m’ha generat l’existència d’aquesta activitat tan característica del municipi. El treball esta dividit en tres grans blocs que conformen els deu apartats previstos a l’índex: El primer bloc ha de servir com a introducció a la problemàtica que es vol desenvolupar al llarg del treball, per tant, conté els elements primordials que ajudaran a construir les bases que després es desenvoluparan als següents blocs.  El primer bloc Apartats introductoris o La descripció de l’àmbit d’estudi o La definició d’objectius i metodologia o Les hipòtesis preliminars o Funcionament i cronologia de les pedreres a Begues El segon bloc ja entra amb les característiques i problemàtiques de les pedreres de Begues. Amb el coneixement adquirit durant la lectura del bloc introductori, ara ens endinsem ja en el quid de la qüestió.  El segon bloc: Les pedreres: característiques legals i problemàtiques associades o Les pedreres i la seva legalitat o Descripció de la problemàtica existent o Les pedreres vistes des de la perspectiva ambiental o Les pedreres vistes des de la perspectiva social i econòmica El tercer i últim bloc, conté les conclusions finals del treball, algunes propostes de futur i tant la bibliografia emprada durant la redacció com els annexos.
Note: Treballs Finals de Grau en Geografia, Facultat de Geografia i Història, Universitat de Barcelona, Curs: 2013-2014, Tutor: Josep Coma i Guitart
URI: http://hdl.handle.net/2445/65812
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Geografia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Molina Segura_TFM.pdf20.78 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons