Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/66232
Title: Avaluació formativa per a estudiants de primer curs
Author: López, Gemma (López Sánchez)
Keywords: Avaluació formativa
Avaluació contínua
Abandó dels estudis (Educació superior)
Aprenentatge cooperatiu
Innovacions educatives
Issue Date: 8-Jul-2015
Abstract: Un dels problemes més urgents als que ha de fer front el Grau d’Estudis Anglesos és l’elevada taxa d’abandonament al primer any. Segons dades facilitades per Coordinació d’Estudis, durant el curs acadèmic 2012-2013 hi va haver una taxa d’abandonament inicial del 22,4%. El curs següent (2013-2014) aquesta dada pujava quatre punts i se situava en 26,5%. Tot i que especular sobre les causes d’aquest alt nivell d’abandonament inicial és complicat, som del parer que incidir en les necessitats específiques dels estudiants de primer curs pel que fa a la tutorització del seu aprenentatge podria suposar una millora. És per aquest motiu que aquest curs acadèmic 2014-2015, els docents implicats en l’assignatura de primer curs “Literatures en anglès fins al segle XVII” hem introduït un mètode d’avaluació continuada dinamitzada amb avaluació de caràcter formatiu. El nostre objectiu primordial –millorar la taxa d’abandonament inicial del grau- és molt ambiciós i a llarg termini. Per això ens hem plantejat actuacions especifiques que ens ajudin a treballar en aquest sentit. Per una banda, ens ha semblat primordial que l’alumnat sigui coneixedor del resultat de l’activitat avaluadora i dels continguts que s’han tractat a classe, però ens sembla tant o més important que l’alumne es faci conscient del seu propi procés d’aprenentatge. És per això que cada prova d’avaluació ha establert mecanismes d'autoavaluació i feed-back mitjançant els quals els docents hem pogut recollir dades i interpretar resultats per aplicar mesures de millora.
URI: http://hdl.handle.net/2445/66232
Appears in Collections:INNOVADOC (Documents d'Innovació Docent)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Avaluacio Project Informe Final.docx35.27 kBMicrosoft WordView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons