Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/66289
Title: La importància de l’activitat infermera en la prevenció de malalties mentals en el nen i l’adolescent
Author: Tomás Sánchez, Verónica
Director/Tutor: Lluch Canut, Ma. Teresa
Keywords: Malalties mentals
Programes de prevenció
Treballs de fi de grau
Infants
Infermeria
Nursing
Mental illness
Prevention programs
Bachelor's thesis
Children
Issue Date: 2015
Abstract: La infermera a l’escola és aquella que realitza una prevenció i una promoció de la salut en el mateix centre escolar destinant-se especialment a millorar la salut de nens i adolescents i involucrant a les famílies i a tot el personal escolar. En la posició i en la situació en la que es troba, l’escola, la infermera és capaç d’identificar aspectes comportamentals i conductuals anormals en els nens i adolescents, analitzar factors de risc i establir un diagnòstic precoç de les malalties mentals, facilitant l’accessibilitat a centres de salut especialitzats i així millorar el pronòstic del problema. Objectiu: Analitzar la importància de la infermera en la prevenció de malalties mentals en nens i adolescents a partir d’una revisió bibliogràfica. Metodologia: Realitzar una cerca de documents en les bases de dades CINHAL, Cochrane, Cuidatge, PsicInfo i Pubmed en els últims 5 anys. La recerca s’ha centrat en els conceptes “Prevenció primària”, “serveis d’infermeria escolar” i “malalties mentals diagnosticades a la infància” .S’han cercat articles en català, castellà i anglès. Resultats: Després d’incloure els articles que complien els criteris de selecció s’han trobat 15 articles vàlids. 1 en castellà i 14 en anglès. Discussió: De la discussió d’aquests articles s’han identificat quatre blocs: “Incidències segons edat i localització” , “Efectivitat de les intervencions de la infermera escolar”. “Malalties mentals de més prevalença en vers a problemes de salut físics” i “La importància de la infermeria en l’àmbit escolar”. Conclusions: La infermera escolar té un paper molt important en la detecció precoç de malalties mentals. Per començar, pels coneixements i habilitats de que disposa per detectar signes i símptomes d’alerta, en segon lloc, per la ideal localització en la que es troba i per acabar, per la relació de confiança que és capaç d’establir amb els nens i adolescents fomentant l’expressió de sentiments i l’anàlisi dels factors de risc. A més a més promou l’educació sanitària d’hàbits saludables a alumnes, pares i personal escolar, la prevenció de riscos, millora l’atenció sanitària amb cures físiques i millora l’accessibilitat d’altres centres de salut especialitzats.
Note: Treballs Finals de Grau de l'Escola Universitaria d'Infermeria, Universitat de Barcelona, Curs: 2014-2015, Tutor: Ma. Teresa Lluch Canut
URI: http://hdl.handle.net/2445/66289
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Infermeria / Escola Universitària d'Infermeria

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
66289.pdf898.07 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons