Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/66405
Title: Què vol dir comunicar‐se oralment i per escrit a nivell universitari? Pautes per desenvolupar i avaluar aquesta competència al grau de la Psicologia (2014PID_UB/043)
Author: Martínez i Torres, Mercè
Gilboy i Rubio, Elizabeth
Keywords: Competències transversals
Avaluació formativa
Mètode de projectes
Tutoria (Ensenyament)
Innovacions educatives
Issue Date: 17-Jul-2015
Abstract: Hi ha consens entre l’àmbit acadèmic i el professional que la capacitat de “comunicar-se oralment i per escrit a nivell universitari” és una competència essencial. Tanmateix, els estudiants al llarg de la seva formació no reben un ensinistrament intencionat en relació a aquesta habilitat. El nostre projecte pretén oferir als estudiants de “Llenguatge i comunicació” del tercer curs del Grau en Psicologia pautes d’actuació, crear el context perquè posin a prova els seus coneixements i habilitats, i donar-los retroalimentació detallada per tal que millorin les seves capacitats. El programa d’intervenció consisteix a informar l’estudiant sobre com comunicar-se a nivell universitari i demanar-li que dugui a terme una recerca de la qual haurà d’elaborar un informe final per escrit i fer una presentació oral. El treball escrit es corregeix i es retorna als estudiants per tal que facin les millores que considerin adients, i després es torna a avaluar. Esperem que els estudiants millorin en la seva capacitat per seleccionar i organitzar adequadament la informació, així com en ajustar-se als requisits propis de la disciplina. Els resultats mostren que els estudiants han millorat globalment en relació al curs passat però que segueixen tenint dificultats en seleccionar i organitzar la informació, així com en distingir la seva veu de la dels altres autors. Per millorar la intervenció i, conseqüentment, l’aprenentatge caldrà augmentar el nombre d’activitats on els estudiants practiquin aquells aspectes en els quals presenten més dificultats.
Note: Projecte docent 2014PID_UB/043 (sense finançament)
URI: http://hdl.handle.net/2445/66405
Appears in Collections:INNOVADOC (Documents d'Innovació Docent)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Informe_2014PID_UB043.pdf5.18 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons