Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/66524
Title: Vuitena trobada de professorat de Ciències de la Salut
Author: Universitat de Barcelona
Keywords: Ciències de la salut
Ensenyament
Professors universitaris
Congressos
Issue Date: Feb-2015
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: Un cop més i ja arribem a la 8a edició, us convoquem a la Trobada de Professorat de Ciències de la Salut de la Universitat de Barcelona, a celebrar entre el 4 i el 6 de febrer de 2015 a la Facultat de Medicina on tractarem tot un conjunt de temes rellevants per a la millora de les tasques docents. Pretenem continuar aquest projecte iniciat ja fa 16 anys intentant assolir uns alts estàndards de qualitat i d’eficiència com el millor homenatge que podem retre a la que fou la seva impulsora, la nostra estimada Coloma Barbé. Amb aquest objectiu s’han proposat tot un seguit de taules rodones i ponències que tractaran nous temes i innovacions. Entre aquests dedicarem temps a analitzar noves metodologies com els anomenats MOOC (Massive Open Online Course), discutirem nous mètodes per a l’avaluació de les pràctiques clínic-assistencial, activitat cabdal en el context de tots els ensenyaments de les ciències de la salut i discutirem els aspectes ètics en l’aprenentatge de la recerca i com fer-la arribar als nostres estudiants. En els últims anys estan sortint les primeres promocions d’estudiants que s’han format en el context de l'adaptació a l’EEES i per tant és bo que haguem pensat en analitzar com s’estan desenvolupant els TFG i discutim com ho estem fent. A més a més, en els propers mesos tots els nostres centres s’hauran de sotmetre als processos d’acreditació i per tant és convenient que coneguem com es durà a terme aquesta avaluació de la docència. Finalment, un darrer tema que tractarem serà el de la relació aprenentatgeservei com a expressió de la responsabilitat social a la universitat. Confiem que els temes proposats us siguin d’interès i ens vulgueu acompanyar, presentant també les vostres experiències en el marc de les comunicacions lliures, ja que és la vostra participació precisament la que dona sentit a aquestes Jornades i contribueix al seu èxit.
Note: Vuitena Trobada de professorat de Ciències de la Salut. Universitat de Barcelona. Facultat de Medicina, (4, 5 i 6 de febrer de 2015).
Publicat a: Octavo Encuentro de Profesorado de Ciencias de la Salud. Universidad de Barcelona, Facultad de Medicina, 4-6 de febrero de 2015. FEM: Revista de la Fundación Educación Médica, vol.18, supl.1. Barcelona abr. 2015. Disponible a: http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_issuetoc&pid=2014-983220150003&lng=es&nrm=iso
Related resource: http://www.ub.edu/trobades/index.htm
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_issuetoc&pid=2014-983220150003&lng=es&nrm=iso
URI: http://hdl.handle.net/2445/66524
Appears in Collections:Jornades i Congressos (Facultat de Medicina)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8a_trobada_Professorat_Ciencies_Salut_Programa.pdfPresentació - Programa754.87 kBAdobe PDFView/Open
8a_trobada_Professorat_Ciencie_Salut_Triptic.pdfTríptic166.82 kBAdobe PDFView/Open
Tallers_I_III.pdfTallers I i III2.36 MBAdobe PDFView/Open
Taller_II.pdfTaller II2.8 MBAdobe PDFView/Open
TaulesRodones.pdfTaules rodones12.58 MBAdobe PDFView/Open
Com_orals_ponencia.pdfComunicacions orals i ponència36.62 MBAdobe PDFView/Open
Posters_I.pdfPòsters_I39.23 MBAdobe PDFView/Open
Posters_II.pdfPòsters_II34.08 MBAdobe PDFView/Open
Premis_ColomaBarbe.pdfPremis Coloma Barbé: articles publicats a FEM126.66 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons