Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/66618
Title: L'ensenyament de la música tradicional i popular: una proposta multidisciplinària per al seu estudi
Author: Pujol i Subirà, M. Antònia
Gustems Carnicer, Josep
Calderón Garrido, Caterina
Keywords: Música folklòrica
Etnomusicologia
Pedagogia
Folk music
Ethnomusicology
Pedagogy
Issue Date: 27-May-2015
Publisher: Universitat Ramon Llull
Abstract: El present estudi vol mostrar els diversos elements que intervenen en l'ensenyament d'un estil musical, la música tradicional i popular, en un territori concret, a Catalunya, des de l'òptica etnomusicològica, pedagògica i psicosocial. Actualment els llibres, articles i recerques que tracten sobre la música tradicional i popular catalana transmeten coneixement a partir d'una mirada bàsicament etnomusicològica. Aquesta mirada es vol ampliar cap a dos punts de vista més: el pedagògic i el psicosocial. Aquest article pretén mostrar un marc teòric bàsic per a analitzar el fenomen de la música tradicional i popular des d'una òptica multidisciplinària, necessària per a poder caracteritzar-ne els agents, contextos, usos i ensenyament. Per aquests motius es planteja descriure i analitzar les metodologies de l'ensenyament de la Música Tradicional i Popular a Catalunya i caracteritzar psicològicament i social els agents que hi intervenen (intèrprets, professorat i estudiants), com també proposar millores en l'ús i en l'ensenyament de la música tradicional en els contextos d'educació formal i no formal.
Note: Reproducció del document publicat a: http://www.raco.cat/index.php/Aloma/article/download/293244/381750
It is part of: Aloma. Revista de Psicologia i Ciències de l'Educació, 2015, vol. 33, num. 1, p. 69-78
URI: http://hdl.handle.net/2445/66618
ISSN: 1138-3194
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Didàctiques Aplicades)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
652969.pdf648.5 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.