Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/69632
Title: Classe invertida (flipped classroom). Experiència en el grau d'Infermeria.
Author: Sabater Mateu, Ma. Pilar
Rourera, A. (Angela)
Olive Ferrer, Carmina
Curto, J. J. (Jorge Juan)
Costa Abos, Silvia
Castillo Ibáñez, Sara
González García, David
Keywords: Classe inversa
Educació superior
Infermeria
Psicologia social
Treball en equip
Avaluació d'experts
Innovacions educatives
Issue Date: 19-Feb-2016
Abstract: En l’aula invertida (flipped classroom) (FC), els estudiants treballen fora de classe, tasques prèviament preparades amb aquest fi pel professorat. L’objectiu del estudi es motivar als estudiants suplint per FC les classes teòriques magistrals. Superar favorablement FC evita l’examen final (30% de l’avaluació). Context d’aplicació: grup C, 89 estudiants (finalitzen n=81). Programa de Ciències Psicosocials Aplicades a la Salut, assignatura anual, formació bàsica, 9 ECTS, primer curs, Grau d’Infermeria, tarda, segon semestre, curs 2014-15. Metodologia: resposta escrita a preguntes amb suport bibliogràfic i avaluació amb instruments específics estandaritzats. A classe: avaluació per parells i contrastos verbals sobre continguts, tutelats per la professora, que presenta una segona avaluació setmanal (campus virtual). Resultats: Contrast estadístic de notes FC amb examen test, igual al realitzat en grup A (intraclasse). Puntuació (sobre 10) superior a FC (mitja: 7,96 + DE: 0,67) que en l’examen (mitja 5,89 + DE: 1,26), <0.001. També es contrasten resultats d’examen de FC i de grup A (mitja: 6,02 + DE 1,18) (interclasse) i no es troben diferencies estadísticament significatives 0.508 . Degut a que el grup C (FC) no s’havia preparat ni estudiat l’examen, la diferencia de dècimes mostra una adquisició de coneixements favorable per la experiència flipped classroom.
Note: Projecte finalitzat desembre 2015
URI: http://hdl.handle.net/2445/69632
ISSN: 2013-2298
Appears in Collections:INNOVADOC (Documents d'Innovació Docent)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SABATER- INFERMERIA-FLIPPED CLASSROOM MEMORIA.pdf571.77 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons