Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/96743
Title: Pasaporte a la profesión en el Grado de Farmacia
Author: Escolano Mirón, Carmen
García Montoya, Encarna
Pallàs i Llibería, Mercè, 1964-
Vázquez Cruz, Santiago
Miñarro Carmona, Montserrat
Marqués Villavecchia, Ana M.
Lluch Guasch, Anna
Keywords: Farmàcia
Títols acadèmics
Innovacions educatives
Pràcticums
Pharmacy
Academic degrees
Educational innovations
Practicums
Espai Europeu d'Educació Superior
Issue Date: Jan-2015
Publisher: REIRE Revista d'Innovació i Recerca en educació
Abstract: La incorporació del sistema universitari espanyol al Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) ha implicat una sèrie d’adaptacions dels graus. Entre aquests s’ha de destacar un període de pràctiques externes a la pròpia universitat, lo que ha comportar una sèrie de canvis considerables en els plans d’estudis de manera que s’aconsegueixi un balanç més equilibrat entre la formació teòrica i pràctica rebuda pels estudiants. Aquest nou marc de treball ha estat confirmat legalment pel Govern espanyol (Real Decreto 1393/2007, de 20 d’octubre i Real Decreto 1707/2011 de 18 de novembre) i en el cas de la Universitat de Barcelona amb la publicació d’una normativa de pràctiques (Normativa de pràctiques acadèmiques externes dels estudiants de la Universitat de Barcelona). Aprofitant aquesta oportunitat per adaptar el Grau de Farmàcia a la realitat social actual, l’equip deganal de la Facultat de Farmàcia amb el recolzament del personal administratiu i el Servei d’atenció a l’estudiant, va assumir el repte d’incloure una nova assignatura en el pla docent del Grau de Farmàcia, que es va denominar “Pràctiques en empreses”. En paral·lel a la posta en marxa d’aquesta assignatura, es va iniciar una nova activitat per assegurar que els estudiants escollirien adequadament la companyia/departament/lloc de treball i donar-los les nocions bàsiques per poder afrontar amb les millors garanties d’èxit l’entrevista laboral. Sota el nom “Passaport a la professió”, s’han programat una sèrie de deu sessions per cada any acadèmic. Aquestes sessions inclouen temes d’una amplia varietat per proveir als estudiants amb les eines bàsiques per aprofitar al màxim el període de practiques i afrontar amb èxit el seu futur professional quan acabin els estudis de grau. A més, s’han celebrat tres workshops i dos taules rodones per apropar el mon de l’empresa a la universitat. S’ha de destacar que el projecte s’ha ampliat a nivell internacional, ja que una empresa farmacèutica amb seu en el Regne Unit cada any contracta a dos o tres estudiants de grau durant un any. Les dades estadístiques obtingudes en el procés s’han analitzat per tenir una millor comprensió de l’activitat i poder millorar el programa.
It is part of: REIRE, Vol. 8, núm. 1, enero 2015
Related resource: http://dx.doi.org/10.1344/reire2015.8.1811
URI: http://hdl.handle.net/2445/96743
ISSN: 2013-2255
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Farmàcia, Tecnologia Farmacèutica i Fisicoquímica)
Articles publicats en revistes (Farmacologia, Toxicologia i Química Terapèutica)
INNOVADOC (Documents d'Innovació Docent)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11115-27379-1-PB (1).pdf411.17 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons