Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/97260
Title: Sistemes socioeconòmics i financers
Author: Duch i Gavaldà, Jordi
Gutiérrez-Roig, Mario
Masoliver, Jaume, 1951-
Montero Torralbo, Miquel
Perelló, Josep, 1974-
Serrano Moral, Ma. Ángeles (María Ángeles)
Keywords: Mercat financer
Física estadística
Financial market
Statistical physics
Issue Date: 2015
Publisher: Societat Catalana de Física
Abstract: Els mercats financers, entre molts altres contextos socials i econòmics, amaguen diverses relacions amb la İ sica estadísƟ ca. Sense anar més lluny, el model matemàƟ c de les coƟ tzacions fi nanceres és el mateix uƟ litzat per a la teoria de gasos o per les parơ cules en suspensió en un líquid. En aquest arƟ cle recorrem la trajectòria de l'anomenada econoİ sica des de 1900 i presentem algunes de les contribucions a la matèria feta per membres de Complexitat.CAT
Note: Reproducció del document publicat a: http://dx.doi.org/10.2436/20.2001.01.12
It is part of: Revista de Física, 2015, vol. 5, num. 2, p. 38-44
URI: http://hdl.handle.net/2445/97260
Related resource: http://dx.doi.org/10.2436/20.2001.01.12
ISSN: 1131-5326
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Física de la Matèria Condensada)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
659594.pdf501.94 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons