Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/97496
Title: Barcelona: Paisajes de la Modernidad
Author: Remesar, Antoni
Ríos Díaz, Marién
Keywords: Barcelona (Catalunya)
Paisatge urbà
Arquitectura moderna
Barcelona (Catalonia)
Urban landscape
Modern architecture
Issue Date: Apr-2015
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: La introducció de l'arquitectura moderna a Espanya, més concretament a Catalunya, segueix una sèrie de fases. Si ens atenim a la bibliografia dominant aquesta introducció correria de la mà del GATCPAC a inicis dels anys 1930 i es plantejaria com una introducció dubitativa, escassa i, en part, gairebé màgica. No obstant això és possible traçar una altra lectura d'aquesta evolució a partir de l'anàlisi del problema de l'habitatge a Espanya i de com les solucions que es van anar adoptant van tenir una repercussió en construccions que utilitzen el repertori formal de l'arquitectura moderna. La base de dades del Do.Co.Mo.Mo., en referència a Barcelona, ​​ens dóna un total del 34 edificis podrien classificar-se com racionalistes i / o moderns. Segons altres fonts podríem arribar a una cinquantena d'edificis construïts entre finals de la dècada de 1920 i el final de la guerra d'Espanya. L'article presenta els resultats d'un treball de camp que utilitzant diferents fonts, ha intentant ordenar i registrar la producció arquitectònica que podem considerar modern / racionalista a Barcelona en les dècades de 1920 i 1930. La introducción de la arquitectura Moderna en España, más concretamente en Catalunya, sigue una serie de fases. Si nos atenemos a la bibliografía dominante esta introducción correría de la mano del GATCPAC a inicios de los años 1930 y se plantearía como una introducción dubitativa, escasa y, en parte, casi mágica. Sin embargo es posible trazar otra lectura de esta evolución a partir del análisis del problema de la vivienda en España y de cómo las soluciones que se fueron adoptando tuvieron una repercusión en construcciones que utilizan el repertorio formal de la arquitectura moderna. La base de datos del Do.Co.Mo.Mo., en referencia a Barcelona, nos da un total del 34 edificios podrían clasificarse como racionalistas y/o modernos. Según otras fuentes podríamos llegar a una cincuentena de edificios construidos entre finales de la década de 1920 y el final de la guerra de España. El artículo presenta los resultados de un trabajo de campo que utilizando distintas fuentes, ha intentando ordenar y registrar la producción arquitectónica que podemos considerar moderno/racionalista en Barcelona en las décadas de 1920 y 1930.
Note: Reproducció del document publicat a: http://www.raco.cat/index.php/Waterfront/article/view/291539
It is part of: On the Waterfront. The International on-line Magazine on Waterfronts, Public Art, Urban Design and Civil Particiapation, 2015, vol. 35, p. 5-58
URI: http://hdl.handle.net/2445/97496
ISSN: 1139-7365
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Arts Conservació-Restauració)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
652854.pdf9.83 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons