Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/97890
Title: El Màster de Gestió Documental i Informació a les Empreses (MGDIE): una oportunitat professional.
Author: Serra Serra, Jordi
Andreu i Daufí, Jordi
Keywords: Gestió dels documents
Estudis de màster
Arxius d'empresa
Records management
Masters degrees
Business archives
Issue Date: 2012
Publisher: Associació d'Arxivers i Gestors de Documents Valencians
Abstract: El passat 22 d'octubre va començar la segona edició del Màster de Gestió Documental i Informació a les Empreses (MGDIE). Aquesta edició consolida l'aposta que fa dos anys va fer un grup de professors de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Barcelona per tal d'oferir uns estudis que vinguessin a emplenar el gap existent entre els plantejaments acadèmics de la gestió documental, sovint fortament lligats al sector públic, i la realitat de les empreses del sector, on la base tecnològica hi juga un paper molt important. Aquest grup va voler apostar per trencar amb la formació orientada perfils professionals -i la polèmica competencial que se'n deriva-, com també amb un discurs docent articulat en base a una concatenació de compartiments estancs, i va prendre com a principi la integració, una integració orientada a fomentar l'aprenentatge natural per múltiples vies
Note: Reproducció del document publicat a: http://arxiversvalencians.org/wp-content/uploads/2016/03/bole47.pdf
It is part of: Butlletí de l'Associació d'Arxivers i Gestors de Documents Valencians, 2012, num. 47, p. 13-15
URI: http://hdl.handle.net/2445/97890
ISSN: 1578-0538
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Biblioteconomia, Documentació i Comunicació Audiovisual)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
647346.pdf2.81 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.