Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/98182
Title: L'aprenentatge del Dret en anglès: una experiència pilot de millora en l'aprenentatge simultani dels continguts jurídics i de la competència lingüística
Author: González Beilfuss, Markus
Roca Acedo, Berta
Keywords: Anglès
Competència i actuació (Lingüística)
Innovacions educatives
Aprenentatge integrat de continguts i llengües estrangeres
Issue Date: 26-Apr-2016
Abstract: L'informe descriu i avalúa un projecte de millora i innovació docent relacionat amb l'aprenentatge del Dret en anglès: la impartició en aquesta llengua d'una assignatura optativa del Grau de Dret sobre Immigració. L'impuls institucional de la docència en terceres llengües no sempre ha estat acompanyat d'una reflexió sobre les conseqüències d'aquest canvi, que va molt més enllà de modificar la llengua en què s'imparteixen les classes. En un àmbit com el Dret, on els materials docents i l'objecte d'estudi acostumen a ser nacionals, l'aprenentatge simultani d'una llengua estrangera no pot limitar-se a "traduir" unes classes, sinó que obliga a fer canvis en els programes, objectius i activitats presencials i d'avaluació de les assignatures. L'experiència que es descriu ha comptat amb la participació d'una tècnica de millora docent i una professora d'anglès, és a dir, d'un equip multidisciplinar. Amb la divulgació d'aquesta experiència es pretén impulsar el debat entorn a la docència universitària en altres llengües.
Note: Projecte: 2015PID-UB/035
Podeu consultar la segona part del projecte a: http://hdl.handle.net/2445/111890
Related resource: http://hdl.handle.net/2445/111890
URI: http://hdl.handle.net/2445/98182
Appears in Collections:INNOVADOC (Documents d'Innovació Docent)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Informe Final PMID_Aprenentatge-Dret-anglès.pdf472.32 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons