Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/98386
Title: Replantejament del sistema d'avaluació de Gramàtica descriptiva de l'anglès I
Author: Ventura Campos, Aaron
Barón Parés, Júlia
Feijóo Antolín, Sara
Forcadell Guinjoan, Montserrat
Celaya Villanueva, Ma. Luz (María Luz), 1962-
Verdaguer, Isabel
Keywords: Lingüística estructural
Rúbriques d'avaluació
Innovacions educatives
Concordances
Anglès
Corpus (Lingüística)
Issue Date: 25-Apr-2016
Abstract: Des del GID-Gramàtica i lingüística anglesa hem estat treballant darrerament en la millora dels exercicis dissenyats en anteriors projectes i en la creació de nous materials didàctics per a l’assignatura de Gramàtica descriptiva de l’anglès II i Lexicologia i morfologia anglesa, tant des de la perspectiva de l'alumnat (fitxes d’exercicis) com des de la del professorat (eines d'avaluació d'aprenentatge i il•lustració de continguts), els quals han esdevingut un eix fonamental de les actuacions d’innovació docent dutes a terme fins ara. Durant el curs acadèmic passat, alguns membres del grup han impartit l’assignatura de Gramàtica descriptiva de l’anglès I i ens hem adonat que l’avaluació d’aquesta assignatura requeria un replantejament urgent, ja que no anava en consonància amb la Gramàtica descriptiva de l’anglès II i no reflectia prou acuradament l’assoliment de continguts per part de l’alumnat.
URI: http://hdl.handle.net/2445/98386
Appears in Collections:INNOVADOC (Documents d'Innovació Docent)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Informe final_Replantejament sistema d'avaluació.pdf297.91 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons