Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/98624
Title: L'avaluació de les editorials d'humanitats i ciències socials
Author: Pons, Amadeu
Keywords: Avaluació
Editors
Humanitats
Ciències socials
Evaluation
Book editors
Humanities
Social sciences
Issue Date: 1-Oct-2014
Publisher: Universitat de Barcelona. Facultat de Biblioteconomia i Documentació
Abstract: Giménez-Toledo, Elea; Tejada-Artigas, Carlos; Mañana Rodríguez, Jorge. SPI: scholarly publishers indicators: books in humanities and social sciences. Beta. [Madrid]: CSIC, CCHS (Centro de Ciencias Humanas y Sociales), [2012]. <http://epuc.cchs.csic.es/SPI>. [Consulta: 12 set. 2014]. Per norma general, per a l'avaluació de la producció científica d'un autor, d'una institució o d'un país es té més en compte el mitjà de difusió on es publiquen els resultats de la recerca que no pas els treballs en si. No es jutja cada article en particular, sinó que es valora la qualitat de les revistes on es publiquen. Es parteix de la base que una revista de qualitat no publicaria un treball que no reunís els requisits necessaris ni els mèrits suficients[...]
Note: Reproducció del document publicat a: http://www.ub.edu/blokdebid/ca/content/lavaluacio-de-les-editorials-dhumanitats-i-ciencies-socials
It is part of: Blok de BiD, 2014, num. 30/09/2014
URI: http://hdl.handle.net/2445/98624
ISSN: 2014-0894
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Biblioteconomia, Documentació i Comunicació Audiovisual)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
646802.pdf167.09 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons