Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/100623
Title: Informe final del projecte “Millora en l’aprenentatge de la relació entre els models Macroeconòmics i l’Economia real (Continuació)”
Author: Arespa Castelló, Marta
Patxot, Concepció
Keywords: Macroeconomia
Anàlisi econòmica
Innovacions educatives
Issue Date: 23-Dec-2015
Abstract: Aquest document es l’informe final del projecte de innovació docent “Millora en l’aprenentatge de la relació entre els models Macroeconòmics i l’Economia real” (2014PID-UB/009). Aquest projecte te com a objectiu afavorir l’assimilació dels models macroeconòmics per part dels alumnes, mostrant la seva connexió amb l'economia real. A tal efecte, un cop revisat el grau de coordinació docent tot revisant els continguts i exercicis de les assignatures troncals de Macroeconomia, del Grau d'Economia es procedí a introduir noves pràctiques de cerca i anàlisi de dades i altres exercicis interactius. D’aquesta manera s’assegura que els estudiats prenen contacte amb les bases de dades i assimilen les qüestions econòmiques fonamentals al llarg del Grau.
Note: Projecte: 2014PID-UB/009
URI: http://hdl.handle.net/2445/100623
Appears in Collections:INNOVADOC (Documents d'Innovació Docent)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
pmid_InformeFinal.pdf56.5 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons