Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/102325
Title: Informe final del projecte “Qüestionaris d’autoavaluació de coneixements: incidència en el rendiment acadèmic; seguiment i valoració per part dels estudiants"
Author: Rivero García, María Magdalena
Anton, Anna
Celdrán, Montserrat
Conde Sala, Josep Lluís
Garcia-Milà, Mercè
Gràcia Garcia, Marta
Jarque Fernández, Sonia
Jarque, Maria Josep
Martí Sala, Eduardo
Moreno Zazo, Montserrat
Ortega Reverte, Ma. Ángeles
Ribera, Núria (Ribera Turró)
Serrat Fernández, Rodrigo
Vega Llobera, Fàtima
Vilaseca Momplet, Rosa María
Villar Posada, Feliciano
Keywords: Autoavaluació
Qüestionaris
Avaluació contínua
Innovacions educatives
Issue Date: 3-Oct-2016
Abstract: L’experiència s’ha realitzat durant els cursos 2014-2015 i 2015-2016, en quatre assignatures de l’àmbit de la Psicologia del Desenvolupament, en els graus de Psicologia i d’Educació Social. Ha consistit en posar a disposició dels estudiants, a través de Moodle, qüestionaris d’autoavaluació amb feedback sobre els continguts d‘aprenentatge, amb els següents objectius: a) donar suport als estudiants durant l’aprenentatge; b) promoure l’estudi continuat al llarg del curs i c) millorar el rendiment en les proves d’avaluació tipus test. Els qüestionaris inclouen preguntes d’alternativa múltiple amb una única opció de resposta vàlida. Cada resposta rep un feedback que, en cas d’error, orienta la reflexió o la revisió de determinats conceptes o idees. S’ha dut a terme l’anàlisi de la participació, les puntuacions obtingudes, la valoració de l’experiència per part dels estudiants i la incidència del projecte sobre les qualificacions en les proves finals d’avaluació. Els estudiants han valorat molt positivament l’experiència, la participació ha estat moderada i les qualificacions obtingudes en les proves finals han estat significativament més altes per part dels estudiants que han respost qüestionaris. No obstant, per comparació amb cursos anteriors, no s’ha produït una millora significativa en els resultats globals dels grups-classe en les proves finals.
Note: 2014PID-UB/042
URI: http://hdl.handle.net/2445/102325
Appears in Collections:INNOVADOC (Documents d'Innovació Docent)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
INNOVADOC projecte Qüestionaris d’autoavaluació.pdf818.01 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons