Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/102740
Title: Memòria d’activitats 2012
Author: Fundació Solidaritat UB
Keywords: Informes
Memòria d'activitats
Fundació Solidaritat UB
Issue Date: 2013
Abstract: Document que reuneix i descriu els projectes i activitats desenvolupats per la Fundació Solidaritat UB durant l’any 2012. La Fundació Solidaritat UB és una fundació creada el 1996 per la Universitat de Barcelona i la Fundació Món-3 amb la finalitat de promoure el voluntariat i la cooperació al desenvolupament des de la Universitat. Els seus projectes se centren en l'acció social, la cooperació al desenvolupament i la promoció dels Drets Humans, la memòria democràtica i la cultura de pau. En aquests àmbits, la Fundació Solidaritat UB presta serveis d'assessorament i avaluació, posa en marxa projectes propis i col·labora amb projectes d'altres institucions i organitzacions, que impliquen la mobilització de la comunitat universitària.
URI: http://hdl.handle.net/2445/102740
Appears in Collections:Memòries d’activitats (Fundació Solidaritat UB)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MEMORIA_2012.pdf5.71 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons