Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/103744
Title: Córrer per educar en valors
Author: Boix Frias, Clara
Director/Tutor: Buxarrais Estrada, Maria Rosa
Keywords: Educació en valors
Esports
Treballs de fi de grau
Values education
Sports
Bachelor's theses
Issue Date: 2016
Abstract: Atenent a les aportacions de diversos experts, l'educació en valors constitueix actualment una important necessitat social a la qual oferir resposta. El propòsit d'aquesta investigació consisteix en analitzar quin és l'impacte de l'activitat esportiva de córrer en la construcció de l'escala de valors de les persones. Per mitjà d'una recerca teòrica en l'àmbit, complementada per quatre entrevistes fetes a corredors i les corresponents històries de vida, s'analitza qualitativament l'impacte que la pràctica de córrer ocasiona a les persones, les seva vida i la societat. L'anàlisi del marc teòric ressalta el conjunt de possibilitats educatives del córrer pel que fa al desenvolupament de diversos valors, actituds i comportaments de la persona, així com també els riscos associats a una mala praxi. La part aplicada a l'estudi es vertebra a partir de les entrevistes realitzades als quatre informants, juntament amb l'anàlisi corresponent de la informació recollida. La investigació conclou que l'activitat esportiva de córrer permet exercitar un conjunt de valors a la persona que la practica, contribuint d'aquesta manera a la millora individual i col·lectiva. Finalment, a partir d'aquesta recerca es volen promoure el conjunt de possibilitats d'educació en valors relacionades amb la pràctica de córrer.
Note: Treballs Finals de Grau de Pedagogia, Facultat d'Educació, Universitat de Barcelona, Curs:2015-201X ,Tutora: Maria Rosa Buxarrais Estrada.
URI: http://hdl.handle.net/2445/103744
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Pedagogia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG_Clara_Boix.pdf3.54 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons