Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/104
Title: Análisis de las decisiones de inversión y de financiación en la empresa
Author: Gómez-Puig, Marta
Keywords: Anàlisi financera
Empreses
Teoria econòmica
Issue Date: 2005
Publisher: Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona
Abstract: S'analitza algunes de les més importants decisions dins del marc de la funció financera de l'empresa, que engloba el conjunt de decisions que pren el responsable financer i que presenta dos vessants d'una banda, les decisions d'inversió i per l'altra, les decisions de finançament
Se analiza algunas de las más importantes decisiones en el marco de la función financiera de la empresa, que engloba el conjunto de decisiones que toma el responsable financiero y que presenta dos opciones de una parte, las decisiones de inversión y por otra, las decisiones de financiación
URI: http://hdl.handle.net/2445/104
Related resource: http://dx.doi.org/10.1344/101.000000154
Appears in Collections:OMADO (Objectes i MAterials DOcents)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
154.pdf749.21 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons