Grup d'Estudi de la Variació (GEV) - Corpus de Català Contemporani de la Universitat de Barcelona (CCCUB) Community home page

El Corpus de Català Contemporani de la Universitat de Barcelona (CCCUB) és un arxiu de corpus de llengua catalana oral contemporània que ha estat confegit pel grup de recerca Grup d'Estudi de la Variació (GEV). Amb aquest arxiu es pretén contribuir a l'estudi de la variació dialectal, social i funcional en la llengua catalana. Els corpus següents formen part del CCCUB:

  • Corpus Oral Dialectal (COD)
  • Corpus de Varietats Socials (COS)
  • Corpus Oral de Conversa Col·loquial (COC)
  • Corpus Oral de Registres (COR)

Una selecció de materials del CCCUB ha estat publicada en llibres i CD-ROMs. La transcripció ortogràfica dels textos ja publicats del CCCUB ha estat dipositada a RECERCAT, en la col·lecció Corpus de Català Contemporani de la Universitat de Barcelona (CCCUB), i també és accessible a través de la pàgina web del CCCUB.
Els arxius sonors i les bases de dades es poden consultar en els CD-ROM corresponents, així com la descripció detallada dels materials.

Browse