Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/15806
Title: Corpus Oral Dialectal (COD). Sort
Author: Carrera i Sabaté, Josefina
Viaplana, Joaquim, 1942-
Keywords: Lingüística
Català parlat
Català nord-occidental
Dialectologia
Sort (Catalunya)
Gandesa (Catalunya)
Linguistics
Spoken Catalan
North Western Catalan
Dialectology
Issue Date: 31-Jan-2011
Series/Report no: Corpus Oral Dialectal (COD). Textos orals del nord-occidental.
Abstract: Aquest document conté la transcripció fonètica, la fonoortogràfica i l'arxiu de so d'un fragment de conversa lliure amb un informant de Sort que forma part del Corpus Oral Dialectal (COD). El COD és un component del Corpus de Català Contemporani de la Universitat de Barcelona (CCCUB), un arxiu de corpus de llengua catalana oral contemporània que ha estat confegit pel grup de recerca Grup d'Estudi de la Variació (GEV) amb la finalitat de contribuir a l'estudi de la variació dialectal, social i funcional en la llengua catalana. Aquest i altres materials del CCCUB són accessibles directament al Dipòsit UB o a través del web del CCCUB (http://www.ub.edu/cccub).
URI: http://hdl.handle.net/2445/15806
Related resource: http://www.ub.edu/cccub/
Appears in Collections:Corpus Oral Dialectal (COD)
Corpus de Català Contemporani de la Universitat de Barcelona (CCCUB)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
COD_Sort_Fon.pdfTranscripció fonètica52.79 kBAdobe PDFView/Open
COD_Sort_For.pdfTranscripció fonoortogràfica41.86 kBAdobe PDFView/Open
COD_Sort_MP3.mp3Arxiu de so5.37 MBaudio/basicView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons