Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/104222
Title: Resultats de la innovació docent: Experiència educativa escolar o comunitària: descobrir, analitzar i compartir
Author: Elias Andreu, Marina
Cano-Hila, Ana Belén
Eizaguirre Anglada, Santiago
García Ferrando, Lidia
Martínez Celorrio, Xavier
Recasens i Guitart, Josefina
Sanchez Gelabert, Albert
Vallès, Núria
Keywords: Sociologia de l'educació
Educació infantil
Innovacions educatives
Educació comunitària
Issue Date: Nov-2016
Abstract: Es tracta d’un projecte dirigit a l’alumnat dels Grau de Mestre d’Educació Infantil i Primària en el marc de l’assignatura obligatòria d’Acció Tutorial: relacions escola, famíliia i comunitat. Aquesta matèria es compartida per dos departaments – Mètodes d’Investigació i Diagnòstic en Educació i Departmanet de Sociologia- i pretén focalitzar l’alumnat a la pràctica professional a partir de situar-se en l’entorn escolar i desenvolupar una proposta d’acció tutorial d’aula. L’objectiu primordial que es volia aconseguir des del Departament de Sociologia era que l’alumnat analitzés amb rigor la singularitat i la comparabilitat del seu lloc de partida, superant la visió sociocèntrica o subjectiva del seus referents escolars previs. Es tractava de conèixer la realitat educativa present en el propi entorn i maneres de prendre compromisos com a ciutadans i com a futurs professionals de l’educació. La finalitat doncs era la de reconèixer, treballar i aprofundir en una realitat educativa comunitària propera, compartir-la amb el grup, i que fos una de les principals evidències d’avaluació de l’assignatura. Els resultats van superat les expectatives,sobretot se’n tenen evidències a partir de la retroacció demanada a l’alumnat al finalitzar l’activitat docent de l’assignatura: per una banda perquè s’han complert els objectius pretesos com eren el lligam de la teoria amb la pràctica, descobrint els problemes reals i la manera com les escoles hi treballen i s’hi comprometen; ha estat també una manera efectiva de treballar en grup i compartir experiències, d’utilitzar eines de cerca i consulta d’informació, i de presentació, comunicació i debat de les conclusions extretes.
Note: Projecte: 2014PID-UB/045
URI: http://hdl.handle.net/2445/104222
Appears in Collections:INNOVADOC (Documents d'Innovació Docent)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Publicació innovadoc EEC.pdf488.83 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons