Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/110429
Title: Feminisme i patriarcat: del reconeixement de drets reproductius a l'assoliment de la plena autonomia
Author: Aparicio, S. (Susana)
Keywords: Feminisme
Reproducció
Dret
Paternalisme
Feminism
Reproduction
Law
Paternalism
Issue Date: 11-Dec-2015
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: El naixement de les societats modernes a arrel de les revolucions liberals suposen l'eliminació del vell privilegi jurídic que atorgava drets civils i polítics basats en les diferències naturals entre els éssers humans. Malgrat tot, hi ha una diferència natural que no s'esborra: la diferència sexual. Les dones seran excloses de la caracterització com a éssers individuals i lliures ( per tant, amb drets civils i polítics com a ciutadanes) per raó de l'adscripció a la seva naturalesa, bàsicament a la seva capacitat reproductiva. Categoritzades com a naturalment inferiors als homes, seran incorporades a la societat sota el prisma del continu tutelatge masculí. La superació de la discriminació per raó de gènere ha d'implicar l'esforç conjunt d'homes i dones (encotitllats tots dos per raó del gènere assignat socialment). Aquest esforç ha de portar a la reconceptualització del vell principi d'autonomia i permetre la construcció d'una nova ciutadania, on l'ordre constructor de les subjectivitats dels individus no pivoti exclusivament en el gènere assignat
Note: Reproducció del document publicat a: http://revistes.ub.edu/index.php/oximora/article/view/14505
It is part of: Oxímora. Revista internacional de ética y política., 2015, num. 7, p. 249-262
URI: http://hdl.handle.net/2445/110429
ISSN: 2014-7708
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Cognició, Desenvolupament i Psicologia de l'Educació)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
655809.pdf511.42 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons