Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/112345
Title: Contingut en fluor a les aigües de consum públic de Catalunya: aportació de dades i consells pràctics per al clínic
Author: Llorens i Garcia, M.
Puigdollers i Fargas, J.
Matia i Ribot, Lleonard
Serra Majem, Lluís
Cuenca Sala, Emili
Keywords: Fluor
Abastament d'aigua
Consum d'aigua
Càries dental
Salut pública dental
Catalunya
Fluorspar
Water-supply
Water consumption
Dental caries
Dental public health
Catalonia
Issue Date: 1988
Publisher: Societat Catalana de Pediatria
Abstract: El coneixement del contingut de fluor a les aigües de consum públic és de gran importància pel que fa a l'ús de suplements d'aquest mineral en la prevenció i control de la caries dental. S'exposen dades deis nivells de fluorurs dels abastaments públics de Catalunya, i consells pràctics per al clínic en relació a l'ús de suplements. Quasi un 90 % de les xarxes tingueren ni­vells inferiors a O. 7 mg/1.
Note: Reproducció del document publicat a: http://webs.academia.cat/revistes_elect/list_rev.php?idpub=3&any=1988
It is part of: Butlletí de la Societat Catalana de Pediatria, 1988, vol. 48, p. 89-97
URI: http://hdl.handle.net/2445/112345
ISSN: 0210-721X
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Odontoestomatologia)
Articles publicats en revistes (Ciències Clíniques)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
104904.pdf1.58 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.