Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/11370
Title: Documento sobre salud sexual y reproductiva en la adolescencia
Other Titles: Document sobre salut sexual i reproductiva en l'adolescència
Declaration on the sexual and reproductive health in adolescence
Author: Casado, María
Contributor: Universitat de Barcelona. Càtedra UNESCO de Bioètica
Observatori de Bioètica i Dret
Keywords: Bioètica
Educació sexual per a joves
Ètica mèdica
Contracepció
Reproducció humana
Fecunditat humana
Bioethics
Sexual instruction for youth
Medical ethics
Contraception
Human reproduction
Human fertility
Issue Date: Jun-2002
Publisher: Observatori de Bioètica i Dret, Parc Científic de Barcelona
Abstract: El grup ha analitzat els problemes existents quant a la salut sexual i reproductiva en l'adolescència i la validesa del consentiment informat dels menors. Aquesta qüestió requereix un debat social informat, encaminat a assolir el consens suficient per portar a terme les actuacions necessàries -d'acord amb la normativa ja existent per a la majoria dels supòsits- que protegeixin l'interès del menor, considerat en la nostra legislació com sempre preferent.
URI: http://hdl.handle.net/2445/11370
Related resource: https://cercabib.ub.edu/permalink/34CSUC_UB/18sfiok/alma991006120949706708
Appears in Collections:Llibres / Capítols de llibre (Càtedra UNESCO de Bioètica UB)
Llibres / Capítols de llibre (Sociologia)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Salud_sexual_y_reproductiva.pdf196.65 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons