Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/11373
Title: Document sobre dones i ciència
Other Titles: Documento sobre mujeres y ciencia
Document on woman and science
Author: Gonzàlez-Duarte, Roser
Contributor: Observatori de Bioètica i Dret
Keywords: Dones en la ciència
Ciència
Científiques
Discriminació sexual en el treball
Women in science
Science
Women scientists
Sex discrimination in employment
Issue Date: Sep-2004
Publisher: Observatori de Bioètica i Dret
Abstract: El grup ha analitzat l'activitat científica, acadèmica i professional de les dones i com a resultat d'aquestes anàlisis detecta una sèrie de problemes de discriminació que obliguen a adoptar polítiques de gènere en les institucions públiques i privades d'investigació i docència. Aquesta problemàtica requereix un debat social informat que defineixi les actuacions que cal seguir i les modificacions normatives que cal fer per eradicar les situacions de desigualtat.
Note: Reproducció del document publicat en format paper
URI: http://hdl.handle.net/2445/11373
Related resource: https://cercabib.ub.edu/permalink/34CSUC_UB/18sfiok/alma991009397139706708
Appears in Collections:Llibres / Capítols de llibre (Genètica, Microbiologia i Estadística)
Llibres / Capítols de llibre (Càtedra UNESCO de Bioètica UB)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mujeres_y_Ciencia.pdf214.34 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons