Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/114362
Title: Modificació deIs Estatuts de la Fundació Solidaritat UB
Author: Fundació Solidaritat UB
Keywords: Estatuts
Fundació Solidaritat UB
Issue Date: 2013
Abstract: Resolució per la qual s’aprova la modificació dels estatuts socials de la Fundació Solidaritat UB i la seva adaptació al llibre tercer del Codi civil de Catalunya relatiu a les persones jurídiques.
URI: http://hdl.handle.net/2445/114362
Appears in Collections:Estatuts (Fundació Solidaritat UB)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Estatuts modificats.pdf14.96 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons