Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/114363
Title: Memòria d’activitats 2016
Author: Fundació Solidaritat UB
Keywords: Informes
Memòria d'activitats
Fundació Solidaritat UB
Issue Date: 2017
Abstract: [cat] Document que reuneix i descriu els projectes i activitats desenvolupats per la Fundació Solidaritat UB durant l’any 2016. La Fundació Solidaritat UB és una fundació creada el 1996 per la Universitat de Barcelona i la Fundació Món-3 amb la finalitat de promoure el voluntariat i la cooperació al desenvolupament des de la Universitat. Els seus projectes se centren en l'acció social, la cooperació al desenvolupament i la promoció dels Drets Humans, la memòria democràtica i la cultura de pau. En aquests àmbits, la Fundació Solidaritat UB presta serveis d'assessorament i avaluació, posa en marxa projectes propis i col·labora amb projectes d'altres institucions i organitzacions, que impliquen la mobilització de la comunitat universitària.
[spa] Documento que reúne y describe los proyectos y actividades desarrollados por la Fundació Solidaritat UB durante el año 2016. La Fundació Solidaritat UB es una fundación creada en 1996 por la Universidad de Barcelona y la Fundación Món-3 con la finalidad de promover el voluntariado y la cooperación al desarrollo desde la Universidad. Sus proyectos se centran en la acción social, la cooperación al desarrollo y la promoción de los Derechos Humanos, la memoria democrática y la cultura de paz. En estos ámbitos, la Fundació Solidaritat UB presta servicios de asesoramiento y evaluación, pone en marcha proyectos propios y colabora con proyectos de otras instituciones y organizaciones, que implican la movilización de la comunidad universitaria.
URI: http://hdl.handle.net/2445/114363
Appears in Collections:Memòries d’activitats (Fundació Solidaritat UB)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Memoria activitats 2016.pdf5.8 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons