Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/11625
Title: Corpus Oral Dialectal (COD). Ceret
Author: Viaplana, Joaquim, 1942-
Perea, Maria Pilar, 1960-
Contributor: Universitat de Barcelona. Grup d'Estudi de la Variació
Keywords: Lingüística
Català parlat
Dialectologia
Ceret (França)
Linguistics
Spoken Catalan
Dialectology
Ceret (France)
Issue Date: 2003
Publisher: PPU, Promociones y Publicaciones Universitarias
Abstract: Aquest document conté la transcripció fonètica, la fonoortogràfica i l'arxiu de so d'un fragment de conversa lliure amb un informant de Ceret que forma part del Corpus Oral Dialectal (COD). El COD és un component del Corpus de Català  Contemporani de la Universitat de Barcelona (CCCUB), un arxiu de corpus de llengua catalana oral contemporània que ha estat confegit pel grup de recerca Grup d'Estudi de la Variació (GEV) amb la finalitat de contribuir a l'estudi de la variació dialectal, social i funcional en la llengua catalana. Aquest i altres materials del CCCUB són accessibles directament al Dipòsit Digital de la UB (http://diposit.ub.edu) o a través del web del CCCUB (http://www.ub.edu/cccub).
Note: Reproducció digital del document publicat en paper
It is part of: Viaplana, Joaquim ; Perea, Maria Pilar (eds.) (2003). Textos orals dialectals del català sincronitzats. Una selecció. Barcelona: Promociones y Publicaciones Universitarias (PPU)
URI: http://hdl.handle.net/2445/11625
Related resource: http://www.ub.edu/cccub/
Appears in Collections:Corpus Oral Dialectal (COD)
Corpus de Català Contemporani de la Universitat de Barcelona (CCCUB)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
COD_Ceret_MP3.mp3Arxiu de so8.15 MBUnknownView/Open
COD_Ceret_Fon.pdfTranscripció fonética157.23 kBAdobe PDFView/Open
COD_Ceret_For.pdfTranscripció fonoortogràfica150.12 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons