Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/11626
Title: Corpus Oral Dialectal (COD). Ciutadella
Author: Viaplana, Joaquim, 1942-
Perea, Maria Pilar, 1960-
Contributor: Universitat de Barcelona. Grup d'Estudi de la Variació
Keywords: Lingüística
Català parlat
Balear
Dialectologia
Ciutadella (Balears)
Menorquí
Linguistics
Spoken Catalan
Dialectology
Balearic
Ciudadela (Balearic Islands)
Menorquí language
Issue Date: 2003
Publisher: Promociones y Publicaciones Universitarias
Abstract: Aquest document conté el text Ciutadella_Fon, la transcripció fonètica d'un fragment de conversa lliure amb un informant de Ciutadella que forma part del Corpus Oral Dialectal (COD). El COD és un component del Corpus de Català Contemporani de la Universitat de Barcelona (CCCUB), un arxiu de corpus de llengua catalana oral contemporània que ha estat confegit pel grup de recerca Grup d'Estudi de la Variació (GEV) amb la finalitat de contribuir a l'estudi de la variació dialectal, social i funcional en la llengua catalana. Aquest i altres materials del CCCUB són accessibles directament al Dipòsit Digital de la UB (http://diposit.ub.edu) o a través del web del CCCUB (http://www.ub.edu/cccub).
Note: Reproducció digital del document publicat en paper
It is part of: Viaplana, Joaquim ; Perea, Maria Pilar (eds.) (2003). Textos orals dialectals del català sincronitzats. Una selecció. Barcelona: Promociones y Publicaciones Universitarias (PPU)
URI: http://hdl.handle.net/2445/11626
Related resource: http://www.ub.edu/cccub/
Appears in Collections:Corpus Oral Dialectal (COD)
Corpus de Català Contemporani de la Universitat de Barcelona (CCCUB)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
COD_Ciutadella_MP3.mp3Arxiu de so7.84 MBUnknownView/Open
COD_Ciutadella_Fon.pdfTranscripció fonética166.54 kBAdobe PDFView/Open
COD_Ciutadella_For.pdfTranscripció fonoortogràfica144.64 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons