Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/11628
Title: Corpus Oral Dialectal (COD). 2. Criteria_English
Author: Viaplana, Joaquim, 1942-
Lloret, Maria-Rosa
Perea, Maria Pilar, 1960-
Clua, Esteve
Keywords: Lingüística
Català parlat
Dialectologia
Linguistics
Spoken Catalan
Dialectology
Issue Date: 2007
Publisher: PPU, Promociones y Publicaciones Universitarias
Abstract: Aquest document conté el text Criteria_English, una explicació en anglès dels criteris que s'han seguit per elaborar el Corpus Oral Dialectal (COD). El COD és un component del Corpus de Català Contemporani de la Universitat de Barcelona (CCCUB), un arxiu de corpus de llengua catalana oral contemporània que ha estat confegit pel grup de recerca Grup d'Estudi de la Variació (GEV) amb la finalitat de contribuir a l'estudi de la variació dialectal, social i funcional en la llengua catalana. Aquest i altres materials del CCCUB són accessibles directament al Dipòsit Digital de la UB (http://diposit.ub.edu) o a través del web del CCCUB (http://www.ub.edu/cccub).
Note: Reproducció digital del document publicat en format paper
It is part of: Viaplana, Joaquim [et al.] (2007). COD. Corpus Oral Dialectal [CD-ROM]. Barcelona: Promociones y Publicaciones Universitarias (PPU)
URI: http://hdl.handle.net/2445/11628
Related resource: http://www.ub.edu/cccub/
Appears in Collections:Corpus de Català Contemporani de la Universitat de Barcelona (CCCUB)
Corpus Oral Dialectal (COD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
COD_Criteria_English.pdf362.29 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons