Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/11640
Title: Corpus Oral Dialectal (COD). Llíria
Author: Viaplana, Joaquim, 1942-
Perea, Maria Pilar, 1960-
Keywords: Lingüística
Català parlat
Dialectologia
Valencià
Llíria (País Valencià)
Linguistics
Spoken Catalan
Dialectology
Valencian language
Líria (Valencian Community)
Issue Date: 2003
Publisher: PPU, Promociones y Publicaciones Universitarias
Abstract: Aquest document conté la transcripció fonètica, la fonoortogràfica i l'arxiu de so d'un fragment de conversa lliure amb un informant de Llíria que forma part del Corpus Oral Dialectal (COD). El COD és un component del Corpus de Català Contemporani de la Universitat de Barcelona (CCCUB), un arxiu de corpus de llengua catalana oral contemporània que ha estat confegit pel grup de recerca Grup d'Estudi de la Variació (GEV) amb la finalitat de contribuir a l'estudi de la variació dialectal, social i funcional en la llengua catalana. Aquest i altres materials del CCCUB són accessibles directament al Dipòsit Digital de la UB (http://diposit.ub.edu) o a través del web del CCCUB (http://www.ub.edu/cccub).
Note: Reproducció digital del documents publicat en format paper
It is part of: Viaplana, Joaquim i Maria Pilar Perea (ed.) (2003): Textos orals dialectals del català sincronitzats. Una selecció. Barcelona: Promociones y Publicaciones Universitarias (PPU). [Llibre i CD-ROM]
URI: http://hdl.handle.net/2445/11640
Related resource: http://www.ub.edu/cccub/
Appears in Collections:Corpus Oral Dialectal (COD)
Corpus de Català Contemporani de la Universitat de Barcelona (CCCUB)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
COD_Llí­ria_MP3.mp3Arxiu de so9.46 MBUnknownView/Open
COD_Llí-ria_Fon.pdfTranscripció fonética187.07 kBAdobe PDFView/Open
COD_Llíria_For.pdfTranscripció fonoortogràfica156.35 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons