Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/11642
Title: Corpus Oral Dialectal (COD). Manacor1
Author: Viaplana, Joaquim, 1942-
Keywords: Lingüística
Català parlat
Dialectologia
Mallorquí
Manacor (Balears)
Linguistics
Spoken Catalan
Dialectology
Mallorquí language
Manacor (Balearic Islands)
Issue Date: 29-Sep-2009
Abstract: Aquest document conté la transcripció fonètica, la fonoortogràfica i l'arxiu de so d'un fragment de conversa lliure amb un informant de Manacor que forma part del Corpus Oral Dialectal (COD). El COD és un component del Corpus de Català Contemporani de la Universitat de Barcelona (CCCUB), un arxiu de corpus de llengua catalana oral contemporània que ha estat confegit pel grup de recerca Grup d'Estudi de la Variació (GEV) amb la finalitat de contribuir a l'estudi de la variació dialectal, social i funcional en la llengua catalana. Aquest i altres materials del CCCUB són accessibles directament al Dipòsit Digital de la UB (http://diposit.ub.edu) o a través del web del CCCUB (http://www.ub.edu/cccub).
URI: http://hdl.handle.net/2445/11642
Related resource: http://www.ub.edu/cccub/
Appears in Collections:Corpus Oral Dialectal (COD)
Corpus de Català Contemporani de la Universitat de Barcelona (CCCUB)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PTF_Manacor_MP31.mp3Arxiu de so5.89 MBUnknownView/Open
COD_Manacor_Fon1.pdfTranscripció fonética178.41 kBAdobe PDFView/Open
COD_Manacor_For1.pdfTranscripció fonoortogràfica150.17 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons