Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/11650
Title: Corpus Oral Dialectal (COD). 1. Presentation_English
Author: Viaplana, Joaquim, 1942-
Lloret, Maria-Rosa
Perea, Maria Pilar, 1960-
Clua, Esteve
Keywords: Lingüística
Català parlat
Dialectologia
Linguistics
Spoken Catalan
Dialectology
Issue Date: 2007
Publisher: PPU, Promociones y Publicaciones Universitarias
Abstract: Aquest document conté el text Presentation_English, una introducció en anglès al CD del Corpus Oral Dialectal (COD). El COD és un component del Corpus de Català Contemporani de la Universitat de Barcelona (CCCUB), un arxiu de corpus de llengua catalana oral contemporània que ha estat confegit pel grup de recerca Grup d'Estudi de la Variació (GEV) amb la finalitat de contribuir a l'estudi de la variació dialectal, social i funcional en la llengua catalana. Aquest i altres materials del CCCUB són accessibles directament al Dipòsit UB o a través del web del CCCUB (http://www.ub.edu/cccub).
Note: Reproducció digital del document publicat en format paper
It is part of: Viaplana, Joaquim [et al.] (2007): COD. Corpus Oral Dialectal. Barcelona: Promociones y Publicaciones Universitarias (PPU). [CD-ROM]
URI: http://hdl.handle.net/2445/11650
Related resource: http://www.ub.edu/cccub/
Appears in Collections:Corpus Oral Dialectal (COD)
Corpus de Català Contemporani de la Universitat de Barcelona (CCCUB)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
COD_Presentation_English.pdf194.2 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons