Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/11666
Title: Corpus Oral Dialectal (COD). Ciutadella2
Author: Perea, Maria Pilar, 1960-
Viaplana, Joaquim, 1942-
Keywords: Dialectologia
Lingüística
Català parlat
Balear
Menorquí
Ciutadella (Balears)
Dialectology
Linguistics
Spoken Catalan
Balearic
Menorquí language
Ciudadela (Balearic Islands)
Issue Date: 15-Mar-2010
Publisher: Promociones y Publicaciones Universitarias
Abstract: Aquest document conté la transcripció fonètica, la fonoortogràfica i l'arxiu de so d'un fragment de conversa lliure amb un informant de Ciutadella que forma part del Corpus Oral Dialectal (COD). El COD és un component del Corpus de Català Contemporani de la Universitat de Barcelona (CCCUB), un arxiu de corpus de llengua catalana oral contemporània que ha estat confegit pel grup de recerca Grup d'Estudi de la Variació (GEV) amb la finalitat de contribuir a l'estudi de la variació dialectal, social i funcional en la llengua catalana. Aquest i altres materials del CCCUB són accessibles directament al Dipòsit Digital de la UB (http://diposit.ub.edu) o a través del web del CCCUB (http://www.ub.edu/cccub).
Note: Reproducció digital del document publicat en paper
It is part of: Viaplana, Joaquim ; Perea, Maria Pilar (eds.) (2003). Textos orals dialectals del català sincronitzats. Una selecció. Barcelona. Promociones y Publicaciones Universitarias (PPU). Llibre i CD-ROM
URI: http://hdl.handle.net/2445/11666
Related resource: http://www.ub.edu/cccub/
Appears in Collections:Corpus Oral Dialectal (COD)
Corpus de Català Contemporani de la Universitat de Barcelona (CCCUB)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
COD_Ciutadella_MP3.mp3Arxiu de so9.35 MBFMP3View/Open
COD_Ciutadella_Fon.pdfTranscripció fonética149.52 kBAdobe PDFView/Open
COD_Ciutadella_For.pdfTranscripció fonoortogràfica129.76 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons