Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/116746
Title: La traducció de Narcís Oller d'Un llibre trist
Author: García Sala, Iván
Keywords: Literatura russa
Traducció literària
Russian literature
Literary translation
Oller, Narcís, 1846-1930
Tolstoi, Lev, graf, 1828-1910
Issue Date: 2016
Publisher: Publicacions de l'Abadia de Montserrat i Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana
Abstract: Durant el període de crisi creativa que sofreix a finals del s. XIX, Narcís Oller es dedica a la traducció. Una de les obres que tradueix és Un llibre trist, un recull factici de tres textos de Lev Tolstoi. L'estudi comparatiu de la traducció i recepció d'aquestes obres a Europa, revela que Oller utilitzà dues fonts intermèdies franceses per traduir un dels textos, La mort d'Ivan Ilitx, i una sola font per als altres dos, Tres morts i La mort al camp de batalla. La comparació amb les fonts intermèdies també posa de manifest la voluntat d'Oller de fer unes traduccions ben integrades en els sistema lingüístic i cultural català, fins al punt de provocar la il¿lusió que són textos originals. És en els diàlegs on s'evidencia d'una manera més clara el treball d'apropiació i reescriptura que fa Oller. L'oralitat que Oller imprimeix als diàlegs aproxima les seves traduccions al text original de Tolstoi, i les distancia de les traduccions franceses intermèdies, estilísticament molt més neutres. Paraules clau Traducció del rus, Narcís Oller traductor, Lev Tolstoi al català, traducció indirecta The Narcis Oller's translation of Un llibre trist Abstract During creative crisis at the end of 19th century, Narcís Oller dedicated himself to translation. One of the translated works is Un llibre trist, a collection of three texts of Leo Tolstoy. The comparative study of translation and reception of these works in Europe, reveals that Oller used two intermediate sources for one of the texts, La mort d'Ivan Ilitx, and one source for the other two texts, Tres morts and La mort al camp de batalla. The comparison with the two intermediate sources also demonstrates the desire of Oller to do the translations well integrated into the Catalan linguistic and cultural system, to the point of causing the illusion that the texts are originals. This is mainly in the dialogues where the work of appropriation and rewriting can be clearly perceived. Orality incorporated by Oller in his dialogues approximates his translation to the original text of Tolstoy and distances it from intermediate French translations, which are stylistically much more neutral. Key words Translation from Russian, translator Narcís Oller, Leo Tolstoy in Catalan, indirect translation
Note: Reproducció del document publicat a: https://doi.org/10.7203/Caplletra.60.7924
It is part of: Caplletra. Revista Internacional de Filologia, 2016, num. 60, p. 31-53
URI: http://hdl.handle.net/2445/116746
Related resource: https://doi.org/10.7203/Caplletra.60.7924
ISSN: 0214-8188
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Llengües i Literatures Modernes i Estudis Anglesos)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
631520.pdf623.12 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.