Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/117265
Title: Estudi d’eficiència i propostes de millora per la reinserció laboral i social de persones que compleixen penes de privació de llibertat, en el marc del programa reincorpora de la Fundació “La Caixa”
Author: Heras i Trias, Pilar
Fabra Fres, Núria
Gómez i Serra, Miquel
Homs i Ferret, Oriol
Llena Berñe, Asun
Gil Pasamontes, Esther
Fernandez Serrano, Francesc
Ortega Cortell, Marta
Castellví Oyarce, Juan Andrés
Martín Pujol, Anna
Bonaterra, Jordi
Arias, Laia
Poblete González, Denisse Claudia
Subirana, Rosa
Keywords: Informes
Pedagogia social
Integració social
Inserció laboral
Presons
Reports
Social pedagogy
Social integration
Occupational integration
Prisons
Issue Date: Dec-2014
Abstract: La recerca que presentem: “l‟estudi d‟efectivitat del programa de reinserció de reclusos en el marc del reincorpora” és una recerca avaluativa desenvolupada pel Grup de recerca, consolidat, en Pedagogia Social (GPS) de la Facultat d‟Educació de la Universitat de Barcelona. És una recerca rellevant en tant que estudia l‟efectivitat d‟un programa que esdevé clau en la reinserció laboral de les persones sotmeses a mesures judicials. La recerca ha combinat mètodes qualitatius i quantitatius per tal de confrontar les dades i fer una lectura de resultats en clau de propostes de millora, és a dir, que no només aporta un estat de la qüestió, sinó que aprofundeix en l‟anàlisi dels resultats identificant possibilitats de millora i innovació en el programa reincorpora...
Note: Premi Recercaixa 2012 . Informe realitzat pel Grup de Recerca de Pedagogia Social (gps) per la Cohesió i la Inclusió
URI: http://hdl.handle.net/2445/117265
Appears in Collections:Documents de treball / Informes (Teoria i Història de l'Educació)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
informe_recercaixa.pdf1.7 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons