Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/11760
Title: Coalitionally monotonic set-solutions for cooperative TU games
Author: Izquierdo Aznar, Josep Maria
Rafels, Carles
Keywords: Teoria de jocs
Economia matemàtica
Matemàtica financera
Game theory
Mathematical economics
Business mathematics
Issue Date: 2002
Publisher: Universitat de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
Series/Report no: [WP E-Eco02/075]
Abstract: A static comparative study on set-solutions for cooperative TU games is carried out. The analysis focuses on studying the compatibility between two classical and reasonable properties introduced by Young (1985) in the context of single valued solutions, namely core-selection and coalitional monotonicity. As the main result, it is showed that coalitional monotonicity is not only incompatible with the core-selection property but also with the bargaining-selection property. This new impossibility result reinforces the tradeoff between these kinds of interesting and intuitive economic properties. Positive results about compatibility between desirable economic properties are given replacing the core selection requirement by the core-extension property.
- En aquest article es realitza un estudi comparatiu de solucions conjuntistes per a jocs cooperatius d'utilitat transferible. L'anàlisi es centra en la compatibilitat entre dues propietats introduides per Young (1985) en el contexte de solucions puntuals: monotonia coalicional i selecció dins el nucli del joc. Com a principal resultat, es mostra que la monotonia coalicional no és només incompatible amb què es seleccionin solucions dins el nucli sinó que també és incompatible amb la selecció dins el conjunt de negociació. Aquest nou resultat d'incompatibilitat reforça la confrontació entre aquesta mena de propietats econòmiques que són interessants i també molt intuïtives. En l'article també es donen resultats positius respecte a la compatibilitat entre propietats, si es canvia l'exigència de seleccionar solucions dins el nucli per la selecció de solucions que continguin el nucli.
Note: Reproducció digital del document publicat a http://www.ere.ub.es/dtreball/E0275.rdf/view
It is part of: Documents de treball (Facultat d'Economia i Empresa. Espai de Recerca en Economia), 2002 ,E02/075
URI: http://hdl.handle.net/2445/11760
Appears in Collections:UB Economics – Working Papers [ERE]
Documents de treball (Matemàtica Econòmica, Financera i Actuarial)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
75.pdf232.9 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons