Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/12015
Title: Single-valued solutions for the Böhm-Bawerk horse market game
Author: Núñez, Marina (Núñez Oliva)
Rafels, Carles
Keywords: Teoria de jocs
Assignació de recursos
Game theory
Resource allocation
Issue Date: 2003
Publisher: Universitat de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
Series/Report no: [WP E-Eco03/104]
Abstract: Single-valued solutions for the case of two-sided market games without product differentiation, also known as Böhm-Bawerk horse market games, are analyzed. The nucleolus is proved to coincide with the tau-value, and is thus the midpoint of the core. Moreover a characterization of this set of games in terms of the assignment matrix is provided.
- En aquest treball s'analitzen solucions puntuals per a mercats a dues bandes amb productes homogenis, també coneguts com mercats de cavalls de Böhm-Bawerk. Es demostra que el nucleolus coincideix amb el valor de tau i és el punt mig del core. A més, es dona una caracterització d'aquests jocs en termes de la matriu d'assignació.
Note: Reproducció digital del document publicat a http://www.ere.ub.es/dtreball/E03104.rdf/view
It is part of: Documents de treball (Facultat d'Economia i Empresa. Espai de Recerca en Economia), 2003, E03/104
URI: http://hdl.handle.net/2445/12015
Appears in Collections:UB Economics – Working Papers [ERE]
Documents de treball (Matemàtica Econòmica, Financera i Actuarial)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
104.pdf294.05 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons