Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/12043
Title: The set of undominated imputations and the core: an axiomatic approach
Author: Llerena Garrés, Francesc
Rafels, Carles
Keywords: Teoria de jocs
Game theory
Issue Date: 2005
Publisher: Universitat de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
Series/Report no: [WP E-Eco05/144]
Abstract: This paper provides an axiomatic framework to compare the D-core (the set of undominated imputations) and the core of a cooperative game with transferable utility. Theorem 1 states that the D-core is the only solution satisfying projection consistency, reasonableness (from above), (*)-antimonotonicity, and modularity. Theorem 2 characterizes the core replacing (*)-antimonotonicity by antimonotonicity. Moreover, these axioms also characterize the core on the domain of convex games, totally balanced games, balanced games, and superadditive games
Aquest article proporciona un marc axiomàtic per a comparar el Cor de d (el joc d'imputacions indominades) i el cor d'un joc cooperatiu amb la utilitat trasferible. El teorema 1 estats que el Cor de d és l'única solució que satisfà la consistència de projecció, el raonable (des de dalt), (*)-*antimonotonicity, i la *modularitat. El teorema 2 caracteritza el substituir de cor (*)-*antimonotonicity per *antimonotonicity. A més, aquests axiomes també caracteritzen el cor sobre el domini de jocs convexs, jocs totalment equilibrats, jocs equilibrats, i jocs superadditius.
Note: Reproducció digital del document publicat a http://www.ere.ub.es/dtreball/E05144.rdf/view
It is part of: Documents de treball (Facultat d'Economia i Empresa. Espai de Recerca en Economia), 2005, E05/144
URI: http://hdl.handle.net/2445/12043
Appears in Collections:UB Economics – Working Papers [ERE]
Documents de treball (Matemàtica Econòmica, Financera i Actuarial)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
144.pdf152.42 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons