Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/12056
Title: Uniform-price assignment markets
Author: Núñez, Marina (Núñez Oliva)
Rafels, Carles
Keywords: Assignació de recursos
Teoria de jocs
Resource allocation
Game theory
Issue Date: 2005
Publisher: Universitat de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
Series/Report no: [WP E-Eco05/135]
Abstract: Uniform-price assignment games are introduced as those assignment markets with the core reduced to a segment. In these games, for all active agents, competitive prices are uniform although products may be non-homogeneous. A characterization in terms of the assignment matrix is given. The only assignment markets where all submarkets are uniform are the Bohm-Bawerk horse markets. We prove that for uniform-price assignment games the kernel, or set of symmetrically-pairwise bargained allocations, either coincides with the core or reduces to the nucleolus
Els jocs d'assignació amb preu uniforme són aquells mercats d'assignació on el core es redueix a un segment. En aquests casos, per a tots els agents actius en el mercat, els preus competitius varien de forma uniforme, tot i que els productes poden ser no homogenis. En aquest treball es dona una caracterització dels mercats amb preu uniforme a partir de la matriu d'assignació Els únics mercats on tots els subjocs són de preu uniforme són els mercats de cavalls de Bohm-Bawerk. Finalment,provem que en aquests mercats de preu uniforme el kernel, o conjunt de pagaments que s'obtenen a partir d'un procés de negociació bilateral i simètric, o bé coincideix amb tot core o es redueix al seu punt mig que és el nucleolus.
Note: Reproducció digital del document publicat a http://www.ere.ub.es/dtreball/E05135.rdf/view
It is part of: Documents de treball (Facultat d'Economia i Empresa. Espai de Recerca en Economia), 2005, E05/135
URI: http://hdl.handle.net/2445/12056
Appears in Collections:UB Economics – Working Papers [ERE]
Documents de treball (Matemàtica Econòmica, Financera i Actuarial)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
135.pdf184.49 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons