Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/120983
Title: La salut de la dona
Author: Viñas Llebot, Helena
Rozas García, M. Rosa
Keywords: Promoció de la salut
Dones
Infermeria maternoinfantil
Serveis de salut maternal
Health promotion
Women
Maternity nursing
Maternal health services
Issue Date: Mar-1998
Publisher: Àgora d'Infermeria SRL
Abstract: Durant les últimes dècades s'han produït una sèrie de canvis en la societat, que han influït de manera essencial en les actituds de les persones que recorren als serveis d' as­sistència de salut, així com en les persones que la presten i la gestionen. El progrés cien­tífic i tecnològic, l'aparició de nous proble­mes de salut i el desenvolupament professio­nal de la dona han estat, entre d'altres, aspec­tes que han fomentat un canvi en les expecta­tives del que hom espera del sistema sanitari i en concret, de l'assistència en l'àmbit de la salut de la dona.
Note: Reproducció digital del document publicat en format paper
It is part of: Àgora d'Infermeria, 1998, vol. 2, num. 6, p. 5-6
URI: http://hdl.handle.net/2445/120983
ISSN: 1575-7668
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Infermeria de Salut Pública, Salut mental i Maternoinfantil)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
545191.pdf2.15 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.