Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/122803
Title: Dret d’informació - Informació addicional [RCUB]
Other Titles: Derecho de información - Información addicional [RCUB]
Right to information – Additional information [RCUB]
Author: Universitat de Barcelona
Keywords: Revistes electròniques
Accés obert
Edició electrònica
Normativa UB
Universitat de Barcelona
Issue Date: 6-Jun-2018
Abstract: Les dades que es recullen mitjançant els formularis del portal de Revistes Científiques de la Universitat de Barcelona (RCUB) són dades de caràcter personal i queden sota la cobertura del dret fonamental a la protecció de dades atès que l’article 4.1 del Reglament General de Protecció de Dades concreta aquest concepte com “qualsevol informació sobre una persona física identificada o identificable (l'interessat). S’ha de considerar persona física identificable qualsevol persona la identitat de la qual es pot determinar, directament o indirectament, en particular mitjançant un identificador, com per exemple un nom, un número d'identificació, dades de localització, un identificador en línia o un o diversos elements propis de la identitat física, fisiològica, genètica, psíquica, econòmica, cultural o social d'aquesta persona”.
URI: http://hdl.handle.net/2445/122803
Appears in Collections:Política Científica UB

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
RCUB_Dret_informacio_addicional.pdfText català287.58 kBAdobe PDFView/Open
Derecho de información - Información adicional.pdfText castellà121.72 kBAdobe PDFView/Open
Right to information – Additional information.pdfText anglès103.01 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons