Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/1261
Title: Morfologia catalana
Author: Besa Camprubí, Josep
Keywords: Català
Morfologia (Lingüística)
Issue Date: 19-Apr-2007
Abstract: La morfologia és la subdisciplina de la lingüística que estudia les relacions que es donen a dins del mot entre les unitats que el componen, i que, en principi, estan dotades de significat (lèxic o gramatical), o morfemes (morfema = signe lingüístic mínim). En aquest recurs s'inclouen tres documents que tracten els següents aspectes: introducció a la morfologia, flexió nominal, i morfologia lèxica: derivació i composició.
URI: http://hdl.handle.net/2445/1261
Appears in Collections:OMADO (Objectes i MAterials DOcents)This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons