Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/127621
Title: Memòria d'activitats del programa de voluntariat UB 2018
Author: Fundació Solidaritat UB
Keywords: Informes
Memòria d'activitats
Voluntariat
Fundació Solidaritat UB
Issue Date: Jan-2019
Abstract: [cat] Document que reuneix i descriu els projectes i activitats desenvolupats per Voluntariat UB durant l’any 2018. Voluntariat UB és un espai obert a la comunitat universitària i a la societat en general per contribuir a l’edificació d’una universitat més solidària i compromesa amb la societat civil. Des d’aquest programa, gestionat per la Fundació Solidaritat UB, es fomenten valors com la solidaritat i l’empatia, alhora que es promou la participació social per aconseguir que tots col·laborem en la construcció d’una societat més justa i responsable.
[spa] Documento que reúne y describe los proyectos y actividades desarrollados por Voluntariado UB durante el año 2018. Voluntariado UB es un espacio abierto a la comunidad universitaria y a la sociedad en general para contribuir a la edificación de una universidad más solidaria y comprometida con la sociedad civil. Desde este programa, gestionado por la Fundación Solidaritat UB, se fomentan valores como la solidaridad y la empatía, a la vez que se promueve la participación social para conseguir que todos colaboremos en la construcción de una sociedad más justa y responsable.
URI: http://hdl.handle.net/2445/127621
Appears in Collections:Memòries d’activitats (Fundació Solidaritat UB)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Memoria activitats voluntariat UB 2018.pdf2.14 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons