Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/128211
Title: Virtuosismes lèxics més enllà de la literatura
Author: Puig Rodríguez-Escalona, Mercè
Quetglas, Pere J.
Gómez Rabal, Ana
Keywords: Lexicologia
Llatí
Edat mitjana
Lexicology
Latin language
Middle Ages
Issue Date: 2018
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] En aquest treball es compara el testament de Guillem Gualter, ostiari de l'església d'Urgell, diploma redactat per un jove clergue de nom Berenguer el 5 de juliol de 1086, i la seva adveració sacramental, que data del 17 de setembre del mateix any i fou dictada per l'erudit jurista Ermengol d'Urgell. En la redacció de l'adveració Ermengol es dedica, només per un intencionat joc literari, a substituir uns termes per uns altres d'igual significat, la qual cosa produeix algunes parelles de sinònims d'interès per al lexicògraf perquè funcionen com a veritables glosses: excamiatio - comutatio, ferrannus - albus, psalterium - nablum, mediocris - medioximus i vinum moderatum - merum limphaticum.
[en] In this paper we compare the will of the janitor of Urgell's Church, Guillem Gualter, document written by a young clergyman named Berenguer on 5 July 1086, and its sacramental publication, dated in September 17 of the same year and dictated by the cultivated jurist Ermengol of Urgell. In the writing of the sacramental publication Ermengol replaces some terms with others of the same meaning, which produces some pairs of synonyms. Those are interesting for Mediaeval Latin Lexicology because they operate as true glosses: excamiatio - comutatio, ferrannus - albus, psalterium - nablum, mediocris - medioximus and vinum moderatum - merum limphaticum.
Note: Reproducció del document publicat a: http://revistes.ub.edu/index.php/AFAM/article/view/27170
It is part of: Anuari de Filologia. Antiqua et Mediaevalia, 2018, num. 8, p. 756-763
URI: http://hdl.handle.net/2445/128211
ISSN: 2014-1386
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Filologia Clàssica, Romànica i Semítica)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
684122.pdf276.41 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons