Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/128556
Title: El conflicte de Mir Geribert en el marc de la feudalització del Penedès (1041-1058)
Other Titles: Mir Geribert's conlict in the context of the feudalization of the Penedès region (1041-1058)
Author: Lluch Bramon, Rosa
Keywords: Feudalisme
Historiografia
Conflictes socials
Noblesa
Penedès (Catalunya)
Barcelona (Catalunya : Comtat)
Feudalism
Historiography
Social conflict
Nobility
Penedès( Catalonia)
Barcelona (Catalonia : County)
Mir Geribert, Príncep d'Olèrdola
Segle XI
11th century
Issue Date: 2018
Publisher: Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)
Abstract: [cat] Al llarg del segle XI i a diversos llocs d'Europa, es van produir assalts de nobles contra els poders polítics establerts en el que va ser batejat com a revoltes feudals. Al sud del comtat de Barcelona, Mir Geribert, un noble i senyor de castells del Penedès, va desafi ar el poder del comte Ramon Berenguer I entre 1041 i 1058. L'objectiu d'aquest article és analitzar aquest enfrontament, les seves implicacions i la seva resolució, partint d'una nova edició de documents i de les aportacions de la historiografi a anterior. Arreu d'Europa el resultat va ser el mateix: el feudalisme s'havia imposat.
[eng] Throughout the eleventh century and in various areas of Europe, noblemen assaulted the established political powers in what have been called feudal revolts. In the southern part of the county of Barcelona, Mir Geribert, a nobleman and lord of several castles in the Penedès region, challenged the power of Count Ramon Berenguer I between 1041 and 1058. The objective of this paper is to analyse this confrontation, its implications, and its resolution especially on the basis of the publication of new documentation and the contributions of previous historiography. The result was the same across Europe: feudalism prevailed.
Note: Reproducció del document publicat a: http://estudiosmedievales.revistas.csic.es/index.php/estudiosmedievales/article/view/905
It is part of: Anuario de Estudios Medievales, 2018, vol. 48, num. 2, p. 793-820
URI: http://hdl.handle.net/2445/128556
ISSN: 0066-5061
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Història i Arqueologia)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
684173.pdf245.2 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons