Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/13139
Title: Conferencia donada pel Dr. Fargas a l'Ateneu Barcelonès el dia 7 de janer de 1913 explicant la seva gestió en la Comissió d'abastament d'aigües de Barcelona com a representant de la Reyal acadèmia de medecina y cirurgia
Author: Fargas i Roca, Miquel Àngel, 1858-1916
Contributor: Joventut Nacionalista
Keywords: 1913
Abastament d'aigua
Legislació
Salut pública
Discursos
Barcelona (Catalunya)
Issue Date: 1913
Publisher: Imprenta de "La Veu de Catalunya"
Abstract: L'a Joventot Nacionalista, convençuda de que la forma con i fou constituida la Comissió d'aigües era la més apta pera arribar ab lacert y promiptitut a la solució de problema tan important pera la nostra ciutat i confiant també en el prestigi de les persones que integren dita Comissió, n'esperà'l fallo sense inquietuts, sense pretendre exercir coacció moral mentres durà l'estudi de les propostes, y desitjosa de que arribés, com per fí ha arribat, l'hora de la resolució, que creya hauría d'acatar tot Barcelona. Mes, com sigui que, les persones y entitats que s'han cregut perjudicades pel vot de la Comissió, han pretingut agitar l'opinió pública, fent-li creure que llurs interessos eren els mateixos de la ciutat; t basant-se en hipotètiques desventatges higièniques y econòmiques de la solució adoptada, arriben a greus atachs contra'l procedir de la Comissió d'aigües, la Joventut Nacionalista, sense renunciar a una ulterior actuació en aquest afer, ha cregut convenient y fins necessari, que arribessin a tothom les idees que han presidit l'exàmen de les propostes dutes a concurs y els motius del vot en favor d'una determinada. Res millor an aquest objecte que difondre y escampar per medi de la imprempta la autorisadíssima conferencia que'l doctor Fargas, membre de la Comissió y representant en ella de la Reyal Academia de Medecina, com a president de n'es, donà'l día 7 a l'Ateneu Barcelonès. Es la veu atorisada de la Comissió la que en ella parla, y cal ferla sentir a tot Barcelona. Quelcom més que'ls interessos personals han de parlar en aquesta vitalíssima qüestió. Barcelona, janer de 1913.
Note: Reproducció digital del document publicat en format paper
URI: http://hdl.handle.net/2445/13139
Related resource: https://cercabib.ub.edu/permalink/34CSUC_UB/18sfiok/alma991001612809706708
Appears in Collections:Medicina Històrica

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
b18347800_0001.pdf4.14 MBAdobe PDFView/Open


This item is in the public domain Creative Commons